ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาพนอกตอบแบบวัดความรับรู้

  • 3 เมษายน 2566
  • อ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลตำบลลวงเหนือ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/
แชร์หน้านี้: