ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566

  • 9 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 38 ครั้ง

กำหนดการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566

โดยรถติดเครื่องพ่นละอองฝอย ULV.

 

วันดำเนินการ

หมู่บ้าน

เวลาดำเนินการ

12 มิถุนายน 2566

หมู่ 5 บ้านลวงเหนือ

09.00 – 12.00 น.

12 มิถุนายน 2566

หมู่ 4 บ้านลวงเหนือ

13.00 – 16.00 น.

13 มิถุนายน 2566

หมู่ 10 บ้านทุ่งกอลาน

09.00 – 10.30 น.

13 มิถุนายน 2566

หมู่ 7 บ้านข้างน้ำ

10.30 น. – 14.00 น.

13 มิถุนายน 2566

หมู่ 3 บ้านเมืองวะ

14.00 – 16.00 น.

14 มิถุนายน 2566

หมู่ 6 บ้านสันทราย

09.00 – 12.00 น.

14 มิถุนายน 2566

หมู่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง

13.00 – 16.00 น.

15 มิถุนายน 2566

หมู่ 2 บ้านตลาดใหม่

09.00 – 16.00 น.

16 มิถุนายน 2566

หมู่ 8 บ้านวังธาร

09.00 – 16.00 น.

19 มิถุนายน 2566

หมู่ 1 บ้านป่าสักงาม

09.00 – 12.00 น.

 

*** หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน 

หากเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนต่อไป
แชร์หน้านี้: