ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลวงเหนือประจำปี 2566

  • 26 กรกฎาคม 2566
  • อ่าน 20 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำบริการสาธารณะ 5.79 MB. 8แชร์หน้านี้: