ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวกิจกรรม

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 10 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 7 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะทำงาน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ

เพื่อบริหารจัดการชุมชนเชิงพื้นที่ และการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ
แชร์หน้านี้: