ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

  • 11 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 6 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครฯ

ประเด็นที่นำเสนอ: ชุมชนต้นแบบและทีม 3 หมอ การป้องกันปัญหาการฆ๋าตัวตาย  เครือข่ายตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

และได้ รางวัลสำหรับเครือข่าย ในชุมชนและทีม 3 หมอที่ดำเนินงานดีเด่น ด้านการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ประจำปี 2566
แชร์หน้านี้: