ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

  • 28 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 7 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ

เรื่อง การแปรญัตติ(ร่่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (วาระที่ 2 )

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (วาระที่ 3)
แชร์หน้านี้: