ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมการเลี้ยงปลานิลในบ่อธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน

  • 6 กันยายน 2566
  • อ่าน 7 ครั้ง

เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลลวงเหนือ

และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลลวงเหนือ ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมอบรมการเลี้ยงปลานิลในบ่อธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน น้อมนำพระราชปรัชญา

“เศรษฐกิจพอเพียง” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนแม่พันธุ์-พ่อพันธุ์ปลานิล จำนวน 100 ตัว

และอาหารเม็ดสำหรับเลี้ยง จำนวน 5 กิโลกรัม แก่ผู้ร่วมอบรม

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)

สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ มีนายวิรัตน์ บุญเรืองยา รองนายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ

ร่วมเป็นวิทยากร และต้อนรับพี่น้องเกษตรกร
แชร์หน้านี้: