ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ

เลือกหมวดข้อมูล

ผลิตภัณฑ์โคมไฟเส้นด้าย หมู่ 10 บ้านทุ่งกอลาน

  • 18 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 14 ครั้ง

คมไฟเส้นด้าย

ความสำคัญ           โคมไฟเส้นด้ายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น โคมไฟจากเส้นด้ายนั้นเป็นงานฝีมือที่มีความประณีต
ละเอียดอ่อนบ่งบอกถึงความใส่ใจตั้งใจจริงที่จะผลิตขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และคุณค่าทางจิตใจของชาวล้านนา

กิจกรรม              นักท่องเที่ยวได้ทดลองพันลูกโป่งด้วยเส้นด้ายที่ร้อยในกล่องพลาสติกที่ใส่กาวลาเท็กซ์ และใช้เข็มเจาะลูกโป่งให้แตก อีกทั้งได้นำเส้นด้าย
ที่พันเรียบร้อยแล้วนำมาทำเป็นที่หนีบกระดาษ แล้วนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึกได้แชร์หน้านี้: