สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 177 คน
สถิติเดือนนี้ 5123 คน
สถิติปีนี้ 92403 คน
สถิติทั้งหมด 243524 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ขณะนี้เบอร์โทร 053-866077 ยกเลิกการใช้งาน กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-104548 แฟกซ์ 053-104545 และ 053-865901(กองคลัง)
ข่าวกิจกรรม

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ... (29 ต.ค. 2562)
 
  โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบลลวงเหนือ ปี 2562 มรรคพุทธวิธี สามัคคีบวร ณ วัดมงคลวราราม(ข้างน้ำ) วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ... (24 ส.ค. 2562)
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 (13 ส.ค. 2562)  
  การตรวจประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ปี 2562
เทศบาลตำบลลวงเหนือรับการตรวจประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ปี 2562 รอบสุดท้าย โดยคณะอนุกรรมการ ชื่อโครงการนวัตกรรม การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื... (08 ส.ค. 2562)
 
  โครงการจิตผ่องใส ใจแข็งแรง 2562 (17 มิ.ย. 2562)  
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก 2562
เทศบาลตำบลลวงเหนือดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปี 2562 มีกิจกรรม ได้แก่ การเคาะประตูบ้านเพื่อให้คำแนะนำ กืจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบตในภาชนะบรรจุน้ำและ... (13 มิ.ย. 2562)
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 (27 พ.ค. 2562)  
  โครงการรดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2562 (19 เม.ย. 2562)  
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (14 ก.พ. 2562)  
  โครงการเปิดการท่องเที่ยวบ้านป่าสักงามเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (11 ธ.ค. 2561)  
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8    


 

 

Copyright © 2014-2019 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com