สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ITA
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 72 คน
สถิติเดือนนี้ 1752 คน
สถิติปีนี้ 90721 คน
สถิติทั้งหมด 339546 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ขณะนี้เบอร์โทร 053-866077 ยกเลิกการใช้งาน กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-104548 แฟกซ์ 053-104545 และ 053-865901(กองคลัง)
ข่าวกิจกรรม

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ ... (27 พ.ค. 2563)
 
  โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ปี 2563
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลวงเหนือ ขอขอบคุณ อสม.ตำบลลวงเหนือ  รพสต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว และผู้นำชุมชน ที่ได้ร่วมโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยม... (18 พ.ค. 2563)
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 31 มีนาคม 2563 ... (31 มี.ค. 2563)
 
  ฺBig Cleanning Day ต้านโควิด-19
เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกัน Big Cleanning เพื่อต้านโควิด-19 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ... (20 มี.ค. 2563)
 
  กิจกรรม Green Office Challenge ครั้งที่ 5
กิจกรรมดีๆ ปี 2563 ประกาศผลผู้ชนะในกิจกรรม Green Office Challenge ครั้งที่ 5  (27 ก.พ. 2563)
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ... (24 ก.พ. 2563)
 
  โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป้าและทำแนวกันไฟป่า
โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป้าและทำแนวกันไฟป่า วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ... (19 ก.พ. 2563)
 
  งานซะป๊ะของดี ปี 63
งานซะป๊ะของดี ปี 2563 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (11 ก.พ. 2563)
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ... (29 ต.ค. 2562)
 
  โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบลลวงเหนือ ปี 2562 มรรคพุทธวิธี สามัคคีบวร ณ วัดมงคลวราราม(ข้างน้ำ) วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ... (24 ส.ค. 2562)
 
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9    


 

 

Copyright © 2014-2020 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com