หัวหน้าส่วนราชการ

นายเจษฎา พรหมขันธ์
ปลัดเทศบาล
 
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ วงศ์คำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวเยาวลักษณ์ พระคำจันทึก
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาววาสนา ชำนาญเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
นางสาวสายสุดา สอนศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   
Copyright © 2014-2021 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com