เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุรชัย มงคล

กำนันตำบลลวงเหนือ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายมณเฑียร บุญช้างเผือก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นางสาวสุทธิลักษณ์ มะโนวงศ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

นายสุนทร บุญตัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายภูทนน วงศ์กุลยา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นายมานิตย์ มั่งคั่ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

ลำจวน บุญเย็น

แพทย์ตำบล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายณรงค์ ทะนุก้ำ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นายทวีศักดิ์ คำดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายสุรเดช บุญชัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายสง่า ชัยชนะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9