ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


informationศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ

ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ (95 KB.)


สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการ แชร์หน้านี้: