ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 06 5472 3134

นายวิรัตน์ บุญเรืองยา

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 06 5472 3139

นายอรรถวิทย์ บุญยศยิ่ง

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 06 5472 3135

นางอภิญญา อินทร์ประเสริฐ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 089-631-9696

นายสุพจน์ กาวิชัย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 065-472-3133


แชร์ให้เพื่อน: