ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 06 5472 3134

นายวิรัตน์ บุญเรืองยา

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 06 5472 3139

นายอรรถวิทย์ บุญยศยิ่ง

รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 06 5472 3135

นางอภิญญา อินทร์ประเสริฐ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสุพจน์ กาวิชัย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 065-472-3133


แชร์ให้เพื่อน: