ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ( 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 )