สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 152 คน
สถิติเดือนนี้ 8188 คน
สถิติปีนี้ 67642 คน
สถิติทั้งหมด 218763 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ขณะนี้เบอร์โทร 053-866077 ยกเลิกการใช้งาน กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-104548 แฟกซ์ 053-104545 และ 053-865901(กองคลัง)
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "วีโว่ เบเน่ ปั่นขึ้นดอยลอง ทองสะพานเเขวน ดินเเดนเขื่อนเเม่กวง ครั้งที่ 2"
https://forms.gle/sRCGmCHxjsi79ff9A ลิ้งค์ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "วีโว่ เบเน่ ปั่นขึ้นดอยลอง ทองสะพานเเขวน ดินเเดนเขื่อนเเม่กวง ครั้งที่ 2"
(18 ต.ค. 2562)
ผลการประเมินประสิทิภาพของเทศบาลตำบลลวงเหนือ(LPA) ประจำปี 2562
(15 ต.ค. 2562)
รางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒
ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2562 ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ.... ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลลวงเหนือด้วยนะคะ โครงการนวัตกรรม การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมือลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะ โดยเฉพาะกลุ่มท่...
(10 ก.ย. 2562)
จดหมายข่าว มิ.ย. 62
(05 มิ.ย. 2562)
จดหมายข่าว เม.ย. 62
(07 มี.ค. 2562)
จดหมายข่าว มี.ค. 62
(07 มี.ค. 2562)
จดหมายข่าว พ.ย. 61
(15 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
(29 ต.ค. 2561)
จดหมายข่าว ต.ค. 61 ฉบับที่ 2
อำลาปลัดนิพนธ์ ดิชวงศ์ 
(01 ต.ค. 2561)
จดหมายข่าว ต.ค. 61 ฉบับที่ 1
รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กไทยเิทดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
(01 ต.ค. 2561)
 
     
หน้า   [1] 2 3  


 
 
Copyright © 2014-2019 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com