ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


informationงานสังคมสงเคราะห์

การลงพื้นที่สำรวจ ปัญหา และความต้องการของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้แชร์หน้านี้: