ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


สภาเทศบาล

สภาเทศบาล

นายยุทธนา สุดาคำ

ประธานสภาเทศบาล

นายเชิด สุนันตา

รองประธานสภาเทศบาล

นายเจษฎา พรหมขันธ์

เลขานุการสภาเทศบาล

เขต 1

ร.ต.ท.ณัฐปภัสร์ เชื้ออินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประทีป ยอดทองขาว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายณฐบดี บัวเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายรุ่งโรจน์ บัวแก้วเกิด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเอกชัย มั่งมาก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เขต 2

นายประสิทธิ บัวมะลิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางศิริพันธ์ บัวระวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายพิรุฬห์ บุญเย็น

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสุธน บัวเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุภรัตน์ กาวิชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


แชร์ให้เพื่อน: