ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด

  • 11 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 73 ครั้ง

เทศบาลตำบลลลวงเหนือ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5310-4548 ต่อ 16

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) 401 KB. 15แชร์หน้านี้: