ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง.

  • 12 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 50 ครั้ง

เทศบาลตำบบลลวงเหนือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. รอบ 6 เดือน

โดยสามารถสแกน QR CODE ได้ครับ
แชร์หน้านี้: