ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ

เลือกหมวดข้อมูล

บ้านเย็นตา เกษตรอินทรีย์ หมู่ 6 บ้านสันทราย

  • 18 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 179 ครั้ง

บ้านเย็นตา


ความสำคัญ    ด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของลูกชาวนาที่พ่อได้สั่งสมวิชาความรู้ไว้ให้ จึงได้ใช้ผืนแผ่นดินของพ่อ มาสืบสานการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี 

และทำนาข้าวอินทรีย์ มีความคำนึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้บริโภค และได้นำพันธุ์ข้าวก่ำอันเป็นมรดกที่หายากนำมาปลูกจนได้ชื่อว่าข้าวก่ำดอยสะเก็ด


กิจกรรม          นักท่องเที่ยวจะได้ชมแปลงนาที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี และเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจทำการเกษตรอินทรีย์และมีกิจกรรมทำพัด 
ทำตะกร้าจากก้านมะพร้าว และนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้เป็นที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจทำการเกษตรอินทรีย์แชร์หน้านี้: