ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ

เลือกหมวดข้อมูล

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไตลื้อเป็นสื่อสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2566

  • 6 กรกฎาคม 2566
  • อ่าน 132 ครั้ง

โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์

โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ ในงาน LANNA EXPO 2023 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่แชร์หน้านี้: