ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลลวงเหนือ

เลือกหมวดข้อมูล

ไทลื้อ"โฮมฮีตโตยฮอย ร้อยใจไทยลื้อ"

  • 17 กรกฎาคม 2566
  • อ่าน 5,532 ครั้ง

ชุมชนไทลื้อตำบลลวงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามโครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไตลื้อเป็นสื่อสู่อาเซียน(ครั้งที่3)
ในงานเทศกาล

ไทลื้อ"โฮมฮีตโตยฮอย ร้อยใจไทยลื้อ" ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

ณ วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยาแชร์หน้านี้: